HTC in Smart Industry special van FD

Xense,  wordt in de Smart Industry special van het Financieel Dagblad van dec 2016, als voorbeeld aangehaald van succesvolle IOT ontwikkeling door het MKB. Klik hier voor het artikel op de site “technologischeontwikkeling.nl” of lees de platte tekst hieronder.

Smart Maintenance: het liefst vooraf de juiste diagnose – Technologische Ontwikkeling

Smart Maintenance: het liefst vooraf de juiste diagnose

Smart Industry Innovatie slaat ook de onderhoudsbranche niet over. Smart Maintenance krijgt steeds meer vorm en is erop gericht om systemen op afstand te monitoren en het onderhoudsproces te voorspellen.
Regulier onderhoud roept een beeld op van jaarlijkse servicebeurten en zo snel mogelijk toeschieten bij calamiteiten, reactief dus. Door real-time monitoring kunnen echter op componentniveau al veranderingen van eigenschappen waargenomen worden. In de veel gebruikte Speedgate’s – snelvouwende hekken die menigeen vooral zal kennen van parkeergarages – worden op die manier 150 parameters in de gaten gehouden.“Het openen van een poort betekent dat je een patroon ziet in verschillende sensoren en actuatoren die geactiveerd worden”, schetst Stefan Morssink, Business innovatie manager van HTC Parking & Security, fabrikant van speedgates. “Door veranderingen in dat patroon te analyseren, kunnen wij zien of er iets aan de hand is en gelijk een diagnose stellen.”

Waarbij dus voorkomen wordt dat bij een storing een heel protocol aan servicediensten wordt ingeschakeld. Want vaak moest eerst de eigen beheerder langskomen, dan een eerstelijns servicemonteur en uiteindelijk een expert. “Daar gingen dagen overheen. Nu gaat gelijk de juiste persoon met de juiste onderdelen er heen.”

Soms ligt het nog eenvoudiger: ook kleine mankementen als sneeuw voor een sensor zijn op afstand merkbaar. Zodat beheerders geïnformeerd kunnen worden hoe ze zelf in kunnen grijpen zonder dat hulptroepen hoeven uit te rukken.

Roadmap

Momenteel wordt real time gekeken naar processen. Dat opent deuren voor nieuwe businessmodellen voor onderhoudspartijen. Het maakt zaken als remote diagnostics en predictive maintenance mogelijk. Ook kan er advies gegeven worden aan gebruikers op basis van hun gebruiksgedrag.

Slijtage aan een object wordt namelijk voor het grootste gedeelte bepaald door gebruik en omgeving. “In het geval van de Speedgates bijvoorbeeld, willen we voorkomen dat bewegingen door gebruikers worden onderbroken,  omdat deze slijtage bevorderen. Ook kan de sensorinformatie in combinatie met videobeelden helpen om schadegevallen goed af te handelen.”

Bij het kijken naar processen worden grote hoeveelheden data gelogd. Daarmee kan op een hoger niveau naar veranderende patronen worden gekeken, zodat verbanden nog beter in kaart kunnen worden gebracht. “Volledig voorspellen, en vooral optimaliseren, van producten vraagt om een stuk complexere analyses. Daar gaan we mee bezig”, aldus Morssink.

Voordeliger

Zulke nieuwe wegen inslaan is ook nodig voor continuïteit van de business, erkent Morssink. Door slimmer te werken en scherpere diagnoses te stellen, is er immers minder werk en dus minder door te berekenen aan de klant. Maar dat is onderdeel van het spel.

“Veranderen van onderhoud lukt je alleen als het voor de gebruiker voordeliger wordt. Er zijn minder serviceritten, dus betalen ze minder. En dan reken ik gevolgschade door vaststaan in een garage nog niet mee. Uiteindelijk wil iedereen een systeem dat nooit stilstaat en zo voordelig mogelijk zijn werk doet.

Smart Maintenance: het liefst vooraf de juiste diagnose – Technologische Ontwikkeling12-2016 Niels Achtereekte,redactie@mediaplanet.nlredactie@mediaplanet.nl


Terug naar overzicht