Slim beheer van Speedgates in Parkeer24

In het thema nummer over beheer van Parkeer24 staat een groot artikel over Xense met als titel: Slim beheer van Speedgates levert geld en tevreden klanten op.

bron: Parkeer24, 11e jaargang, nummer 5, november 2016.

Download hier het artikel om het te lezen: Parkeer24-5-2016 slim beheer Speedgates

de volledige tekst staat hieronder:

Slim beheer van Speedgates levert geld en tevreden klanten op

Tot 70 procent van de storingen aan Speedgates in parkeergarages voorspellen, voorkomen en meteen weten wat er aan de hand is en wie in actie moet komen. Dat is mogelijk door 150 parameters van Speedgates te monitoren. De Internet of Things technologie maakt nieuwe vormen van beheer en onderhoud mogelijk.

Tekst: Peter Bekkering

Speedgates hebben altijd te maken met voertuigtoegang. Ze worden toegepast in parkeergelegenheden, maar ook in security-omgevingen zoals rechtbanken en kazernes. In design uitvoeringen in gevels maar ook vaak in hekwerken, zoals bij industrieterreinen of havengebieden. Ze worden soms voor nacht afsluiting, maar meestal vol continue gebruikt.

De belangrijkste eisen waar een Speedgate aan moet voldoen zijn betrouwbaarheid en veiligheid. vertelt Stefan Morssink, sinds januari 2015 business innovatie manager van HTC parking & security: “Met name bij garages is continuïteit van groot belang. Dan betekent hapering inkomstenderving. Bij dag-nacht toepassing is juist de veiligheid essentieel. Als je Speedgate dan niet werkt is de garage onbeschermd.” Hij noemt nog een ander veiligheidsaspect: “Speedgates staan per definitie op de grens van privaat en publiek terrein. Bij parkeergarages betekent dat veel publiek en spelende kinderen met alle risico’s vandien.” Om de veiligheid te garanderen hanteert HTC parking & security de strenge eisen van de Duitse TÜV-keuring, in aanvulling op de NEN-EN13241-1, en voert het bij iedere onderhoudsbeurt krachtmetingen aan beveiligsensoren uit.

Desondanks wilde het bedrijf met de Xense de Speedgate voor parkeergelegenheden nog verder verbeteren. Morssink: “Daarvoor waren drie aanleidingen. Allereerst de veranderende wereld, waarbij mensen steeds meer gewend zijn dat alles via hun smartphone direct inzichtelijk is. Mensen verwachten dat ook bij professionele apparatuur. Ten tweede de opkomst van Smart Maintenance. In plaats van één keer per jaar preventief en tussentijds correctief onderhoud gaat het er nu om correctief onderhoud te voorkomen door storingen juist te voorspellen (‘predictive maintenance’). Met de omschakeling van correctief naar predictive hopen we 70 procent van de storingen te voorkomen. Het betekent naast de jaarlijkse preventieve beurt bijna geen stilstand meer”. Ten derde zien we dat we voor veel partijen in de parkeerwereld het beheer veel effectiever kunnen maken waardoor beheerkosten en Total Cost of Ownership van de Speedgate goedkoper worden. Om te leveren waar partijen werkelijk behoefte aan hebben, hebben we uitgebreid onderzoek gedaan bij zowel Gemeenten, VVE beheerders alswel commerciële beheer partijen. Met name met Jochem Somers (Manager Technical Operations) van Q-park hebben we bekeken hoe je “beheer op afstand” in een professionele parkeerorganisatie kan integreren. Naast het al genoemde voorkomen van stilstand door predictive maintenance, is direct weten dat een “veiligheidsmiddel” afwijkend gedrag vertoond, zoals s’nachts open blijven staan, van essentieel belang. Daarnaast verwachten we loze foutmeldingen door gebruikers volledig te kunnen filteren en in geval van storing en aanrijding de doorlooptijd van reparatie met dagen te kunnen terugbrengen. Ook moet de inzet van externe partijen kunnen worden verkleint door onder andere hun eigen service organisatie effectiever te helpen maken. Daarnaast gaat de Speedgate data, beheerspartijen helpen om gedrag van gebruikers te analyseren en de garage effectiever in te richten.

Dit alles moet HTC parking & security de overschakeling helpen maken van tevreden levering naar tevreden gebruik. “Daarmee willen we meer grip krijgen op de gebruikerservaring. Waarbij ik onder gebruikers zowel de eindgebruikers, de service- en onderhoudspartijen als onze partners in het buitenland versta.

Dankzij de technologie die is ingebouwd bij de Xense speedgate kunnen maar liefst 150 parameters in de poort gemonitord worden. “Daarmee kunnen we van individuele actuatoren en sensoren zien of de eigenschappen ervan veranderen. Zo zijn we bijvoorbeeld bij een fotocel in staat om te zien of die alleen gereinigd moet worden of daadwerkelijk vervangen. Door het stellen van de diagnose op afstand, kunnen we ook meteen aangeven wie het onderhoud kan uitvoeren: de gebruiker zelf, de eerstelijns servicepartij of de specialist en die partij eventueel op afstand helpen”

Vanaf 1 oktober worden alle nieuw te leveren Xentry Speedgates uitgerust met de Xense Core, de digitale basismodule. “Servicemonteurs kunnen met een connectietool gebruik maken van deze module om ze te helpen bij het uitvoeren van onderhoud. Daarnaast kunnen gebruikers een Xense service abonnement afsluiten. De Speedgate wordt dan hoogwaardig beveiligd verbonden met het internet, waarmee het scala aan beschreven mogelijkheden beschikbaar komt om stilstand te voorkomen en in geval van storing snel en effectief te kunnen verhelpen. Daarmee worden Speedgates zo betrouwbaar dat we er 5 jaar garantie op kunnen geven”.

De technologie in de Xense, maakt ook andere diensten mogelijk. Het inbouwen van een kleine camera in de poort biedt de mogelijkheid om videobeelden te combineren met gegevens van sensoren. “Wanneer zich dan een storing bij de speedgate voordoet, staat onomstotelijk vast wat er gebeurd is en wie of wat het heeft veroorzaakt.” Dit helpt beheerders schadezaken effectief af te handelen met de verzekering en schade te verhalen op de veroorzaker.

Kortom, inzet van Xense technologie op Xentry Speedgates helpt om garages op afstand effectiever te beheren en daarmee meer waardering te krijgen van de parkerende automobilist én van service-medewerkers.

I Meer informatie: www.htc-ps.com


Terug naar overzicht