Nieuwe Europese veiligheidsnormen voor speedgates

De Europese veiligheidsnormen voor Speedgates zijn verscherpt. Alle producten die in Europa op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de CE richtlijnen die voor dat product van toepassing zijn. Voor Speedgates zijn er specifieke normen omdat het grote machines zijn die, zonder direct toezicht van een persoon, kunnen bewegen. (hoofdnorm EN 13241)

Hoe uit dit zich in HTC speedgates

Omdat HTC bij speedgates altijd denkt vanuit gebruik en de gebruikers, voldoen onze speedgates niet alleen aan deze nieuwe normen, maar zijn ze vaak nog een stuk veiliger. Dit komt tot uiting in de TÜV certificering die voor zowel de Xentry 2 als de Xentry 3 toegekend is.

Het betekent dat een aantal toevoegingen en nieuwe aspecten in de normen al jaren standaard waren in de producten van HTC.  Zoals fotocellen voor het beveiligen van de opengaande beweging, beveiliging voor het uittillen van scharnierpennen, voorkomen dat iemand ongedetecteerd in het paneel kan gaan staan en voorzieningen zodat vingers niet bekneld kunnen raken.

De veiligheid van HTC speedgates

Een nieuwe eis is dat vleugels nooit meer dan 30cm los mogen komen van hun scharnierpunten bij falen van een van de scharnieren. Een aantal producten was standaard al voorzien van extra scharnieren, indien dit niet het geval was, zijn voorzieningen aangebracht bij de scharnieren tussen kolom en paneel en /of tussen de panelen onderling.

Daarnaast moet de werking van de beveiligingen en de veiligheidslijsten bij de uiterste gebruikstemperatuur (-20oC, +50 oC) worden aangetoond. Daartoe heeft HTC de Xentry 2 en Xentry 3 onder andere in een vriescontainer getest en daarin sluitkrachtmetingen succesvol uitgevoerd. We zijn daarmee nu waarschijnlijk uniek in de wereld.


Terug naar overzicht