Speedgate as a Service

Zorgeloos gebruik maken van onze Xentry Speedgates

Speedgate as a Service is een compleet nieuw concept van HTC parking & security. Investeren is niet meer nodig om zorgeloos gebruik te maken van onze Xentry Speedgates. Daarnaast draag je met dit concept direct bij aan het circulair gebruik van grondstoffen en dus een duurzamere samenleving. Zo willen wij onze planeet doorgeven aan de volgende generatie.

DE WERELD VERANDERT

Wat zien we voor veranderingen?
De aarde “raakt op”. Breeam, BENG, Madaster, EPC, De overheid en de maatschappij zullen de komende jaren steeds meer eisen stellen aan duurzaam gebruik van grondstoffen en energie. Met de toenemende behoefte aan duurzaam gebruik, komt er meer bewustzijn dat de totale inspanning voor gebruik en beheer, over de levensduur, belangrijker zijn dan de laagste prijs bij aanschaf. Ook ontstaat er bewustzijn dat er hiermee veel geld valt te besparen. Tenslotte zien we een tendens dat bezit steeds meer wordt gezien als “gedoe”. We zien daarom steeds meer een verschuiving “van bezit naar gebruik”.

 

ANDERE WERELD, ANDERE AANPAK

Een antwoord op deze veranderingen wordt gevonden in een aanpak waarbij de klant alleen maar producten “gebruikt” en de fabrikant “eigenaar” blijft. De gedachte hierachter is dat de producent het beste in staat is om producten en componenten een nieuwe bestemming te geven of goed te recyclen. Bovendien geeft een vaste vergoeding voor gebruik, gebruikers zekerheid en een producent meer prikkels om steeds effectiever te worden. Zo zorgen we samen voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

 

ANDERE AANPAK, SPEEDGATE AS A SERVICE

U koopt dus geen Speedgate meer, maar krijgt hem in “bruikleen” voor de overeengekomen periode. U betaalt alleen een vergoeding op basis van gebruik en service niveau. Bij een vast patroon is dit een vast bedrag. HTC zorgt volledig voor service, onderhoud, herinzet en recycling.

 

DE BASIS IS EEN SUSTAINABLE ENTRANCE

Om Speedgate as a Service en circulaire doelen te kunnen realiseren heeft HTC een nieuwe visie ontwikkeld op gebruik, producten en diensten; de “Sustainable entrance”. De basis wordt gevormd door de kennis van voertuig entrees, de hoogwaardige producten en de goede service die we al 30 jaar bieden. Door te investeren in de ontwikkeling van circulaire oplossingen, IOT technologie en Product as a Service (PaaS) modellen, kunnen we de oplossingen realiseren waar “de veranderende wereld” om vraagt. Een Sustainable entrance heeft volgens onze visie de volgende eigenschappen;

 

zorgeloos gebruik en beheer

Een voertuig entree moet “open”, uitnodigend en vertrouwenwekkend zijn terwijl hij “gesloten” bescherming biedt en indrukwekkend is. Hij moet gebruikers helpen om snel en met vertrouwen in en uit te kunnen rijden, veilig zijn voor spelende kinderen en het gewoon “altijd doen”. Mocht een Speedgate iets anders doen dan u verwacht, dan wilt u direct inzicht hebben wat er aan de hand is en wat u kan of wat wij eventueel gaan doen. Een app is daarbij een heel handig hulpmiddel.    

hoogwaardig product

HTC ontwikkeld producten waarvan je mag verwachten dat ze zo’n 25 jaar feilloos, snel en veilig functioneren. Dat vraagt om een doordacht ontwerp op basis van hoogwaardige componenten, dat effectief geproduceerd kan worden én aanpasbaar is naar veranderende eisen. Om verder invulling te geven aan de circulaire eisen zijn we ontwikkelingen gestart om producten met steeds minder inspanning te beheren en onderhouden, om onderdelen modulair te maken, te kunnen refurbishen en om restmateriaal volledig recyclebaar te maken. 

slimme service

Een Speedgate die “het altijd doet” en met steeds minder inspanning te beheren en onderhouden is, wordt mogelijk door de ontwikkeling van Xense. IOT technologie die helpt om stilstand te voorkomen (predictive maintenance), storingen efficient te verhelpen (remote diagnostics & support) maar vooral om “data driven” te verbeteren. Daarmee kunnen we u
adviseren over gebruik en aanpassingen voorstellen aan de entree, maar ook de service, onze producten én de milieuprestatie verbeteren.

Pin It on Pinterest