HTC in het AD: Toegangshekken zijn tegenwoordig intelligente machines

04 jan HTC in het AD: Toegangshekken zijn tegenwoordig intelligente machines

Het AD heeft een artikel over HTC en innovatie geschreven naar aanleiding van onze classering in de “Innovatie top 100”. lees hier het artikel