De Europese veiligheidsnormen voor Speedgates zijn verscherpt. Alle producten die in Europa op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de CE richtlijnen die voor dat product van toepassing zijn. Voor Speedgates zijn er specifieke normen omdat het grote machines zijn die, zonder direct toezicht van een persoon, kunnen bewegen. (hoofdnorm EN 13241)

Hoe uit dit zich in HTC speedgates

Omdat HTC bij speedgates altijd denkt vanuit gebruik en de gebruikers, voldoen onze speedgates niet alleen aan deze nieuwe normen, maar zijn ze vaak nog een stuk veiliger. Dit komt tot uiting in de TÜV certificering die voor zowel de Xentry 2 als de Xentry 3 toegekend is.

Het betekent dat een aantal toevoegingen en nieuwe aspecten in de normen al jaren standaard waren in de producten van HTC.  Zoals fotocellen voor het beveiligen van de opengaande beweging, beveiliging voor het uittillen van scharnierpennen, voorkomen dat iemand ongedetecteerd in het paneel kan gaan staan en voorzieningen zodat vingers niet bekneld kunnen raken.

De veiligheid van HTC speedgates

Een nieuwe eis is dat vleugels nooit meer dan 30cm los mogen komen van hun scharnierpunten bij falen van een van de scharnieren. Een aantal producten was standaard al voorzien van extra scharnieren, indien dit niet het geval was, zijn voorzieningen aangebracht bij de scharnieren tussen kolom en paneel en /of tussen de panelen onderling.

Daarnaast moet de werking van de beveiligingen en de veiligheidslijsten bij de uiterste gebruikstemperatuur (-20oC, +50 oC) worden aangetoond. Daartoe heeft HTC de Xentry 2 en Xentry 3 onder andere in een vriescontainer getest en daarin sluitkrachtmetingen succesvol uitgevoerd. We zijn daarmee nu waarschijnlijk uniek in de wereld.

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Secured by Design

Door zijn werkingsprincipe is de snelheid waarmee een Speedgate een perimeter opent en sluit één van de belangrijke veiligheidsfactoren. De beschermende schil is immers zo kort mogelijk geopend. Ontwerp parameters waarop Speedgates van HTC zich onderscheiden zijn de gecertificeerde weerstandsniveau’s tegen inbraak (RC2 t/m RC5), de mogelijkheid van ballistische bescherming (FB6) en overklimbeveiligingen maar ook veiligheid gerelateerde parameters als betrouwbaarheid en veilig gebruik. Op de beurs laten we dit graag zien aan de hand van een Xentry 3 met een RC2 en een RC4 vleugel en een trackless Xentry STS met overklim beveiliging.

Speedgate as a Service

Sustainability, veel bedrijven praten erover, HTC realiseert het. Door als enige partij gedurende 15 jaar een prestatie niveau te garanderen, de terugname van product en materialen te garanderen en de herinzet van materialen te maximaliseren. We doen dit door het product “as a service” aan te bieden, waarbij HTC eigenaar blijft (en dus voor alle service en onderhoud verantwoordelijk is) en u alleen periodiek een vaste vergoeding betaald op basis van gebruik. U vermijdt hiermee investeringen, weet exact hoeveel het gebruik van de Speedgate over de gebruiksduur kost maar bovenal wordt u geheel ontzorgt, want haalt HTC de gegarandeerde uptime niet, dan krijgt u geld terug. Daarnaast voldoet u met deze variant aan alle (toekomstige) duurzaamheidseisen zoals die gesteld gaan worden aan de (her) inzet van grondstoffen.

Wilt u ons bezoeken?

Heeft u ons niet kunnen bezoeken en bent u toch benieuwd naar onze speedgates, neem dan gerust contact met ons op.

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Circulair Ondernemen

Circulair Ondernemen is het matchmakingplatform voor circulaire ondernemers. Het platform zet zich in voor het verbinden van ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden in de circulaire economie. Ze brengen hen in contact met experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Deze specialisten kunnen ondernemers ondersteunen bij specifieke vraagstukken. Circulair Ondernemen gelooft in de kracht van verbinding: “door samenwerking en kennisdeling bereik je méér. Sterker nog, in een circulair systeem kun je niet zonder elkaar.”

Speedgate as a Service

In het artikel wordt Speedgate as a Service uitgelicht, een duurzame oplossing voor voertuigentree. Bij onze Speedgate as a Service blijft het product eigendom van HTC. U hoeft daarom niet te investeren in het product, maar u betaalt alleen voor de prestatie die het product aan u levert. HTC zorgt daarnaast ook volledig voor service, onderhoud, herinzet en recycling. Daarbij garanderen wij dat de Speedgate aan het einde van de contractperiode nog even goed presteert als net na levering. We spreken een gegarandeerde prestatie af in de vorm van beschikbaarheid en veiligheid.  Doordat service en onderhoud wordt uitgevoerd door HTC, kunnen wij onderdelen en teruggenomen Speedgates zoveel mogelijk refurbishen en herinzetten. Dat verkleint enorm de CO2 emissie voor creëren van nieuwe grondstoffen. Ook het slim beheren van de Speedgates door het voorkomen van storing ritten draagt daaraan bij.

Meer weten?

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen? Lees meer over de Speedgate as a Service of bekijk onze Sustainability pagina.

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Making an entrance sustainable

HTC verbetert de milieuprestatie van de speedgates door drie aspecten te verduurzamen. Ten eerste worden de producten dusdanig verbeterd dat deze langer gebruikt kunnen worden. De producten worden uit componenten opgebouwd die op modulair niveau uitgewisseld, en opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt de service aangeboden met zo min mogelijk milieubelasting. Door inzet van IoT kan de service van HTC op afstand ingezet worden. Ten slotte worden de producten niet alleen verkocht, maar ook aangeboden, waarbij de klant alleen betaalt voor het gebruik ervan. HTC zorgt volledig voor service, onderhoud, herinzet en recycling.

Intrinsieke motivatie

“Wij zijn intrinsiek gemotiveerd geraakt doordat we zien dat onze kinderen in de wereld niet meer hetzelfde perspectief hebben als wij” vertelt Stefan tijdens het interview met Circo. HTC wil dit veranderen door te verduurzamen in gebruik van materiaal en energie. Ook vindt een verschuiving plaats in de markt waarbij klanten steeds meer langetermijndenken. “Men is niet alleen op zoek een aantrekkelijke prijs bij koop maar ook een aantrekkelijke prijs om een product 20 jaar lang zonder zorgen te kunnen blijven gebruiken.” Verder valt op dat bezit geen voorwaarde meer is voor gemak en beschikbaarheid, en zelfs als last wordt gezien. Met name bij de jongere generatie gaat de voorkeur naar het betalen voor gebruik van een product.

Circo Track

HTC nam deel aan een Circo Track waarin een circulaire propositie ontwikkeld werd. Ook werd in kaart gebracht welke veranderingen in dienstverlening en producten vereist zijn om aan deze propositie te voldoen. Wil je meer weten over dit Circo Track en wat het ons heeft opgeleverd? Bekijk hieronder het hele interview met Stefan.

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen? Lees meer over de Speedgate as a Service of bekijk onze Sustainability pagina.