De Europese veiligheidsnormen voor Speedgates zijn verscherpt. Alle producten die in Europa op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de CE richtlijnen die voor dat product van toepassing zijn. Voor Speedgates zijn er specifieke normen omdat het grote machines zijn die, zonder direct toezicht van een persoon, kunnen bewegen. (hoofdnorm EN 13241)

Hoe uit dit zich in HTC speedgates

Omdat HTC bij speedgates altijd denkt vanuit gebruik en de gebruikers, voldoen onze speedgates niet alleen aan deze nieuwe normen, maar zijn ze vaak nog een stuk veiliger. Dit komt tot uiting in de TÜV certificering die voor zowel de Xentry 2 als de Xentry 3 toegekend is.

Het betekent dat een aantal toevoegingen en nieuwe aspecten in de normen al jaren standaard waren in de producten van HTC.  Zoals fotocellen voor het beveiligen van de opengaande beweging, beveiliging voor het uittillen van scharnierpennen, voorkomen dat iemand ongedetecteerd in het paneel kan gaan staan en voorzieningen zodat vingers niet bekneld kunnen raken.

De veiligheid van HTC speedgates

Een nieuwe eis is dat vleugels nooit meer dan 30cm los mogen komen van hun scharnierpunten bij falen van een van de scharnieren. Een aantal producten was standaard al voorzien van extra scharnieren, indien dit niet het geval was, zijn voorzieningen aangebracht bij de scharnieren tussen kolom en paneel en /of tussen de panelen onderling.

Daarnaast moet de werking van de beveiligingen en de veiligheidslijsten bij de uiterste gebruikstemperatuur (-20oC, +50 oC) worden aangetoond. Daartoe heeft HTC de Xentry 2 en Xentry 3 onder andere in een vriescontainer getest en daarin sluitkrachtmetingen succesvol uitgevoerd. We zijn daarmee nu waarschijnlijk uniek in de wereld.

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Secured by Design

Door zijn werkingsprincipe is de snelheid waarmee een Speedgate een perimeter opent en sluit één van de belangrijke veiligheidsfactoren. De beschermende schil is immers zo kort mogelijk geopend. Ontwerp parameters waarop Speedgates van HTC zich onderscheiden zijn de gecertificeerde weerstandsniveau’s tegen inbraak (RC2 t/m RC5), de mogelijkheid van ballistische bescherming (FB6) en overklimbeveiligingen maar ook veiligheid gerelateerde parameters als betrouwbaarheid en veilig gebruik. Op de beurs laten we dit graag zien aan de hand van een Xentry 3 met een RC2 en een RC4 vleugel en een trackless Xentry STS met overklim beveiliging.

Speedgate as a Service

Sustainability, veel bedrijven praten erover, HTC realiseert het. Door als enige partij gedurende 15 jaar een prestatie niveau te garanderen, de terugname van product en materialen te garanderen en de herinzet van materialen te maximaliseren. We doen dit door het product “as a service” aan te bieden, waarbij HTC eigenaar blijft (en dus voor alle service en onderhoud verantwoordelijk is) en u alleen periodiek een vaste vergoeding betaald op basis van gebruik. U vermijdt hiermee investeringen, weet exact hoeveel het gebruik van de Speedgate over de gebruiksduur kost maar bovenal wordt u geheel ontzorgt, want haalt HTC de gegarandeerde uptime niet, dan krijgt u geld terug. Daarnaast voldoet u met deze variant aan alle (toekomstige) duurzaamheidseisen zoals die gesteld gaan worden aan de (her) inzet van grondstoffen.

Wilt u ons bezoeken?

Heeft u ons niet kunnen bezoeken en bent u toch benieuwd naar onze speedgates, neem dan gerust contact met ons op.

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Circulair Ondernemen

Circulair Ondernemen is het matchmakingplatform voor circulaire ondernemers. Het platform zet zich in voor het verbinden van ondernemers, medewerkers en geïnteresseerden in de circulaire economie. Ze brengen hen in contact met experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Deze specialisten kunnen ondernemers ondersteunen bij specifieke vraagstukken. Circulair Ondernemen gelooft in de kracht van verbinding: “door samenwerking en kennisdeling bereik je méér. Sterker nog, in een circulair systeem kun je niet zonder elkaar.”

Speedgate as a Service

In het artikel wordt Speedgate as a Service uitgelicht, een duurzame oplossing voor voertuigentree. Bij onze Speedgate as a Service blijft het product eigendom van HTC. U hoeft daarom niet te investeren in het product, maar u betaalt alleen voor de prestatie die het product aan u levert. HTC zorgt daarnaast ook volledig voor service, onderhoud, herinzet en recycling. Daarbij garanderen wij dat de Speedgate aan het einde van de contractperiode nog even goed presteert als net na levering. We spreken een gegarandeerde prestatie af in de vorm van beschikbaarheid en veiligheid.  Doordat service en onderhoud wordt uitgevoerd door HTC, kunnen wij onderdelen en teruggenomen Speedgates zoveel mogelijk refurbishen en herinzetten. Dat verkleint enorm de CO2 emissie voor creëren van nieuwe grondstoffen. Ook het slim beheren van de Speedgates door het voorkomen van storing ritten draagt daaraan bij.

Meer weten?

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen? Lees meer over de Speedgate as a Service of bekijk onze Sustainability pagina.

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Making an entrance sustainable

HTC verbetert de milieuprestatie van de speedgates door drie aspecten te verduurzamen. Ten eerste worden de producten dusdanig verbeterd dat deze langer gebruikt kunnen worden. De producten worden uit componenten opgebouwd die op modulair niveau uitgewisseld, en opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt de service aangeboden met zo min mogelijk milieubelasting. Door inzet van IoT kan de service van HTC op afstand ingezet worden. Ten slotte worden de producten niet alleen verkocht, maar ook aangeboden, waarbij de klant alleen betaalt voor het gebruik ervan. HTC zorgt volledig voor service, onderhoud, herinzet en recycling.

Intrinsieke motivatie

“Wij zijn intrinsiek gemotiveerd geraakt doordat we zien dat onze kinderen in de wereld niet meer hetzelfde perspectief hebben als wij” vertelt Stefan tijdens het interview met Circo. HTC wil dit veranderen door te verduurzamen in gebruik van materiaal en energie. Ook vindt een verschuiving plaats in de markt waarbij klanten steeds meer langetermijndenken. “Men is niet alleen op zoek een aantrekkelijke prijs bij koop maar ook een aantrekkelijke prijs om een product 20 jaar lang zonder zorgen te kunnen blijven gebruiken.” Verder valt op dat bezit geen voorwaarde meer is voor gemak en beschikbaarheid, en zelfs als last wordt gezien. Met name bij de jongere generatie gaat de voorkeur naar het betalen voor gebruik van een product.

Circo Track

HTC nam deel aan een Circo Track waarin een circulaire propositie ontwikkeld werd. Ook werd in kaart gebracht welke veranderingen in dienstverlening en producten vereist zijn om aan deze propositie te voldoen. Wil je meer weten over dit Circo Track en wat het ons heeft opgeleverd? Bekijk hieronder het hele interview met Stefan.

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen? Lees meer over de Speedgate as a Service of bekijk onze Sustainability pagina.

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Al meer dan 25 jaar kunnen onze klanten rekenen op de hoogste kwaliteit, beste service en specialistische kennis. Op het gebied van innovatieve producten en baanbrekende projecten, maar ook qua service en installatie. Twee unieke vakgebieden die tot nu toe onder één noemer vielen. Met de groei en verdere professionalisering van ons bedrijf is het tijd om daar verandering in te brengen. Daarom hebben we al onze installatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden ondergebracht in het zelfstandig bedrijfsonderdeel HTC service & installation B.V.

Een nieuw bedrijfsonderdeel betekent ook nieuwe administratieve gegevens, zoals een KvK-, bankrekening- en BTW-nummer. Deze gegevens zullen vanaf nu terug te vinden zijn op alle correspondentie en facturen van HTC service & installation B.V.. Wat betreft onze dienstverlening verandert er verder niets. Onze klanten mogen nog steeds hetzelfde hoge serviceniveau verwachten dat ze van ons gewend zijn.

Deze splitsing van bedrijfsonderdelen past naadloos in de toekomstvisie van HTC. Een visie waarbij kwaliteit en duurzaamheid voorop staan door aan de ene kant te investeren in de ontwikkeling van eersteklas parking- en security-oplossingen en aan de andere kant in slimme service op basis van de nieuwste technologieën. Met HTC parking & security en HTC service & installation kunnen we beide aspecten optimaal ontplooien. Zodat we duurzame, toekomstbestendige producten kunnen realiseren en tegelijkertijd in staat zijn onderhoud op maat uit te voeren en storingen nóg efficiënter te verhelpen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u graag meer informatie over onze service en dienstverlening? Onze experts van HTC service & installation B.V. beantwoorden graag al uw vragen via +31 88 027 70 89 of service@htc-ps.com.

KvK-, bankrekening- en BTW-nummer van HTC service & installation B.V.

KvK-nummer:
Bankrekeningnummer:
BTW-nummer:

765 982 68
NL66 ABNA 0428 1957 84
NL860694288B01

De gegevens van HTC parking & security B.V. blijven ongewijzigd.

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Technologie en innovatie, bij HTC kunnen we niet zonder. Het helpt ons steeds slimmere producten en oplossingen te ontwikkelen, die bijdragen aan modern beheer van gebouwen, terreinen en installaties. Zodat klanten en gebruikers veilig en comfortabel kunnen leven, wonen en werken. Nu, straks en in de toekomst. 

Dit doen we door het realiseren van voertuigentrees waarop eigenaren, onderhoudsmedewerkers en gebruikers altijd en onder alle omstandigheden kunnen vertrouwen. Of het nu gaat om een inrit naar een parkeergarage, de toegang tot een bedrijventerrein, de beveiliging van een distributiecentrum of de entree naar een appartementencomplex, de Xentry Speedgates van HTC garanderen een vlotte toegang voor bewoners, personeel, leveranciers en/of klanten. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat niet iedereen zomaar een terrein of gebouw kan betreden. 

Met Xense tillen we die zorgeloze bescherming naar een nóg hoger niveau. Xense is een IoT-toepassing waarmee je realtime inzicht hebt in de prestaties van jouw Speedgate. Met als resultaat: 

  • Meer controle en effectief beheer 
  • Een hogere uptime en een langere levensduur 
  • Lagere onderhouds- en beheerkosten 

Hoe dit precies zit? Met een combinatie van slimme sensoren, software en cloud-technologie kunnen we alle componenten van een Speedgate 24/7 in de gaten houden. Dit maakt het mogelijk om onderhoud op maat uit te voeren (predictive maintenance) en op afstand diagnoses te stellen (remote diagnostics). Zo kunnen we onderhoudsmomenten voorspellen en werkzaamheden afstemmen op de conditie van de Speedgate. Denk aan het preventief vervangen van onderdelen vóórdat ze in storing gaan. En is er toch een keer iets aan de hand? Dan kunnen we razendsnel de oorzaak achterhalen en een storingsmonteur proactief en op afstand aansturen. Deze gaat vervolgens op pad met de juiste onderdelen en kan de storing efficiënt verhelpen. Dit scheelt tijd, kosten en milieubelasting. 

Inzicht in deze data is bovendien niet alleen voorbehouden aan de servicedienst van HTC, ook VvE-beheerders, terreinbeheerders, garagebeheerders, facilitair managers en eigenaren kunnen via een online dashboard de prestaties van hun Speedgate(s) in de gaten houden. Belt een bewoner naar de VvE-beheerder, omdat de Speedgate van de parkeergarage niet opengaat? Dan kan de medewerker direct zien of er een storing is. Is dit niet het geval? Dan is er iets anders aan de hand. Denk bijvoorbeeld aan een lege batterij in de handzender van de bewoner. De beheerder kan zo snel de juiste diagnose stellen zonder dat er een (overbodig) ritje naar de locatie aan te pas komt. Beheerder blij, bewoner blij. Of wat dacht je van een Speedgate die niet goed werkt, waarbij we op afstand kunnen vaststellen dat de sensor vervuild is? Iets wat makkelijk is op te lossen met een schone doek, daar heb je geen servicemonteur voor nodig. Ook informatie over het aantal bewegingen op een dag en de piek- en daluren haal je eenvoudig zelf uit de gegevens. Natuurlijk zijn dit maar een paar voorbeelden van de voordelen die zo’n online dashboard biedt. Of je nu technisch onderlegd bent of helemaal niet, Xense voegt een nieuwe dimensie toe aan de beleving van de Speedgate. Je bent immers letterlijk en figuurlijk verbonden met jouw entree. 

Goed om te weten: elke nieuwe Speedgate richten we standaard in met Xense-voorbereiding. Smart & Safe noemen we dat. Als klant kun je vervolgens zelf kiezen of je gebruik wilt maken van realtime online monitoring in combinatie met proactieve service en onderhoud op maat: het Xense servicepakket. Wil je nog een stapje verder gaan? Dan is er Xense Premium, inclusief videoregistratie. Handig als je bij een incident of aanrijding de exacte oorzaak wilt achterhalen. 

Bekijk onze digitale Xense Service folder voor meer informatie over onze servicepakketten. 

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Bij HTC vinden we het belangrijk om onszelf continu te verbeteren. Dit doen we vanuit het Lean-principe waarbij activiteiten die geen waarde toevoegen (verspillingen) zoveel mogelijk geëlimineerd worden. Denk aan onlogische processtappen of onnodige loopbewegingen. Daarbij stellen we onszelf steeds de vraag ‘hoe kan het slimmer of beter?’ Bijvoorbeeld bij het assembleren van de panelen voor de Speedgates. 

Om antwoord te geven op die vraag hebben we de productietijd en eventuele verspillingen in kaart gebracht. Uit deze analyse bleek dat we winst konden halen uit de bewegingen van de monteur tussen de werkbank, de voorraadstelling en het gereedschapsbord. Zoals een chirurg al zijn instrumenten krijgt aangereikt, zo moet een monteur ook met één greep het juiste gereedschap in handen hebben. Om dit te realiseren hebben we een concept bedacht waarbij al het benodigde gereedschap en materiaal met de monteur meebeweegt. Als ware het een geautomatiseerde ‘operatieassistent’. 

Natuurlijk heb je zo’n concept niet in één dag uitgewerkt. Daar gaan verschillende brainstormsessies en schetsen aan vooraf. Vervolgens zijn de medewerkers zelf aan de slag gegaan met het uitwerken van een prototype in de vorm van een piramidevormig gereedschapsbord (inclusief stroom- en luchtaansluiting) aan een zwenkarm. Al snel bleek dat het niet alleen handig was om alle gereedschap en materiaal binnen handbereik te hebben, maar dat er ook behoefte was aan digitale projectinformatie. Door het gereedschapsbord uit te rusten met een interactief computerscherm kan de projectafdeling alle relevante technische informatie digitaal delen met de monteur in de werkplaats. Erg handig en een stuk doeltreffender en duurzamer dan het printen van papieren instructiedocumenten. 

Uiteindelijk hebben we met behulp van deskundig advies van onze gereedschapspartner Klijn machines en gereedschappen B.V. het prototype omgetoverd tot een innovatieve oplossing voor het nóg efficiënter assembleren van de panelen voor onze Speedgates. Het aantal stappen dat de monteur op een dag moet zetten is drastisch gereduceerd. Zijn werk is daarmee een stuk leuker, beter en doeltreffender geworden. En misschien nog wel belangrijker: zonder harder te werken of extra personeel aan te nemen, kunnen we in dezelfde tijd meer rendement behalen. Een mooi verbeterproject waar we trots op zijn. 

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Om de sierteeltsector een hart onder de riem te steken doen wij mee aan de #FlowerBoostChallenge. Iedereen kan nu wel een boost gebruiken! Deze week hebben onze werknemers schitterende orchideeën van Opti-flor ontvangen.

Wij dagen de volgende bedrijven uit om ook deel te nemen aan deze #FlowerBoostChallenge:

Scheidt & Bachmann Parkeersystemen B.V.
Schmit Parking Solutions B.V.
Hexta Terreinbeveiliging

De #FlowerBoostChallenge is een initiatief van de Van der Ende Groep

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

HTC parking & security helpt ExpertCare aan mondkapjes.

Help ook helpen! Breng daarom beschermende schorten, brillen en mondkapjes bij je huisarts of andere zorgverleners die deze hard kunnen gebruiken.

#coronahulp #helphelpen #Coronavirusnl

Het Intertraffic Event is een toonaangevende vakbeurs waar professionals over de hele wereld elkaar ontmoeten. Het is een tweejaarlijks evenement om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, veiligheid, parkeren, slimme mobiliteit en verkeersmanagement.

Van 12 tot en met 16 december waren de security experts van HTC parking & security te vinden op Masters of LXRY in de RAI in Amsterdam. Ruim 60.000 bezoekers vanuit de hele wereld bezochten deze vijfdaagse beurs waar liefde voor vakmanschap en passie voor perfectie centraal stonden. Het thema was dan ook niet voor niets The LOVE Edition.

Het beste uit de wereld van kunst, interieur, gadgets, fashion, sierraden, gastronomie, reizen, boten en auto’s werd hier gepresenteerd. Bezoekers konden volledige huizen, restaurants, galeries, tuinen en zwembaden bewonderen en aankopen. Zo is er voor ruim 250 miljoen euro aan transacties gedaan. Van horloges en luxe jachten tot complete vastgoeddeals. Stuk voor stuk waardevolle objecten die je als eigenaar liefhebt en daarom zo optimaal mogelijk wilt beschermen. Op een esthetische manier uiteraard. Want het oog wil ook wat.

Voor stijlvolle, hoogwaardige beveiliging in de vorm van exclusieve toegangspoorten en premium securityoplossingen konden de bezoekers terecht op standnummer 226. Hier kon men een soepel bewegende Speedgate live in actie zien en zelf ervaren wat wij bij HTC bedoelen met ‘making an entrance’. Nieuwsgierige vragen over de techniek, de werking en de vele designopties werden met liefde beantwoord door ons enthousiaste team.

Ook ontdekten geïnteresseerde bezoekers hoe zo’n volautomatische, robuuste toegangspoort naadloos past binnen iedere architectuur. Een knalrood hekwerk, een volledig transparante opstelling, een smaakvolle stalen constructie of toch liever een eigentijdse combinatie met robuust hardhout? De mogelijkheden zijn eindeloos! Dit toonden ook de verschillende voorbeelden en foto’s op de stand aan. Denk aan de entrees van klassieke villa’s, moderne landhuizen en sfeervolle vakantiewoningen. Zelfs aan de andere kant van de oceaan. De service en dienstverlening van HTC parking & security is namelijk grenzeloos. Letterlijk en figuurlijk.

Ook grenzeloos was het plezier en enthousiasme waarmee wij vijf dagen lang op Masters of LXRY hebben gestaan. We hebben ontzettend genoten van de mooie reacties, warme belangstelling en oprechte interesse van alle klanten, relaties en geïnteresseerden. Hartelijk dank daarvoor aan iedereen die onze stand heeft bezocht. En wie weet, tot volgend jaar!